Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Beleef Reizen aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Beleef Reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Beleef Reizen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Intellectueel eigendom
Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van Beleef Reizen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beleef Reizen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Beleef Reizen spant zich tot het uiterste in om de ervoor te zorgen dat de afbeeldingen zoals gebruikt op deze website rechtenvrij zijn, dan wel zijn verkregen van partijen / leveranciers die de daarmee gepaard gaande rechten in hun bezit hebben en voor het gebruik hiervan toestemming aan ons hebben verleend. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat beeltenissen waarvan wij aannemen dat deze rechtenvrij zijn, dit wellicht niet zijn. Dat is niet altijd te achterhalen. Mocht er in zo’n geval per abuis beeltenissen zijn gebruikt waarvan een eventuele copyright houder van mening is dat deze niet op onze website vertoond mogen worden, dan zullen we deze bij de eerste aanvraag daarvoor per direct verwijderen

Nice 2 know